Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 19 Dec 2018
Version 8.1.2
online visitor Online Visitors 34
total visitor Total Visitors 8,944,444
Board MembersBoard Members

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chairman

Yang Berbahagia Dato’ Awang Bemee bin Hj. Pengiran Ali Basah

 

Deputy Chairman

Yang Berbahagia Datu Hj. Safri bin Hj. Zainudin, Permanent Secretary, Ministry of Infrastructure Development & Transportation.

 

Members

Yang Berbahagia Datu Laura Lee Ngien Hion, Deputy State Financial Secretary

Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Wahbi bin Haji Junaidi

Ir. Goh Leng Yeu

Ir. Janang Anak Bungsu

Encik Churchill Ak Edward Drem

Encik Asem anak Linkin

Encik Milton Foo

Madam Liu Moi Fong, Dr. Hj. Wahbi bin Hj. Junaidi, YBhg Dato’ Awang Bemee bin Hj. Pengiran Ali Basah,

YB Mr. Malcolm Mussen ak. Lamoh, Madam Laura Lee Ngien Hion